I Miljöparagrafen skapar vi er verksamhets internetbaserade laglista över berörd miljö- och arbetsmiljölagstiftning m.m.

Laglistan innehåller företagsspecifik information och kommentarer över den lagstiftning som särskilt berör verksamheten och vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas för att efterleva lagstiftningen i er laglista. Laglistan uppdateras med planerade intervall med förändringar och ny relevant lagstiftning.

  • Om du redan är kund loggar du in med ditt användarnamn och lösenord.
  • Om du vill ha inloggningsuppgifter för att utforska en ”Demolaglista” eller få ett kostnadsförslag för upprättande av en företagsspecifik laglista , kontakta Envima:

    Göran Sjöblom, 08-19 87 66
    Peter Fränngård, 013 - 31 42 98.
    Du kan också kontakta oss på info@miljoparagrafen.se
    eller läsa mer här »

Login

Copyright Miljöparagrafen 2010, av Envima.